Category:

Natječaji

Natječaj za radni odnos-Odgojitelji

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 18.10.2021., u skladu sčlankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOLobjavljuje: NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ODGOJITELJ/ICA -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.05.2021god, 16 sati tjedno, voditelj/icakraćeg programa predškole;-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, povećani obim posla;-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutne djelatnice

Continue reading ➝