Natječaj za radni odnos-Odgojitelji

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 18.10.2021., u skladu s
člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL
objavljuje:

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  1. ODGOJITELJ/ICA
    -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme do 31.05.2021god, 16 sati tjedno, voditelj/ica
    kraćeg programa predškole;
    -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, povećani obim posla;
    -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutne djelatnice