Natječaj za radna mjesta odgajatelja

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 06.04.2021., u
skladu s Člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEČJI
VRTIĆ JOSIPDOL objavljuje: NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE
    -3 (tri) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, novo otvorena radna mjesta.
    -1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, povećani obim posla.