Novosti i obavijesti

Natječaj za radni odnos-Odgojitelj/ica

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 18.10.2021., u skladu s Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 17.03.2022., u skladu s člankom 26.

Više ➝

Akcija pomoći za Ukrajinu

Dječji vrtić Josipdol uključio se u akciju pomoći za Ukrajinu koja se na inicijativu Ureda županice KŽ provodila 8.03.2022. u cijeloj Karlovačkoj županiji. Točno u 11:00 sati djeca svih odgojnih

Više ➝

Veselje na Fašnik

Danas je Fašnikveseli je dan,darujte nam nešto,potjerajte nas van…..Fašnik, Fašnikveseli su svi,ispod ove maskenećeš me prepoznati….. Ovo su samo neki od stihova kojima su maskirana djeca i odgojiteljice Dječjeg vrtića

Više ➝

Igre na snijegu

Lijepe sunčane, zimske dane u siječnju djeca Dječjeg vrtića Josipdol i PO Oštarije iskoristila su za igre na snijegu i boravak na svježem zraku. Djeca su uživala u grudanju, spuštanju

Više ➝

„Djeca diktatori i poslušni roditelji?“

„Djeca diktatori i poslušni roditelji?“ je tema ZOOM predavanja udruge Pragma koje će se održati u ponedjeljak 20. 12. 2021. godine, od 18 do 19 sati.  Zašto ne biste trebali „kupovati ljubav“ svoje djece novim

Više ➝

Bubamarci izradili vlastitu slikovnicu

Jedna u nizu aktivnosti vezanih za Mjesec knjige bila je posjeta djece školskoj knjižnici. Djeca iz skupine “Bubamare” posjetila su školsku knjižnicu Osnovne škole Josipdol kako bi upoznala mjesto gdje stanuju

Više ➝

Suradnja s časopisom-Hrvatske šume

„Priče o šumama,priče o pjesmama“ naziv je programa u Dječjem kutku u časopisu Hrvatske šume čiju dugogodišnju suradnju nastavljamo i ove pedagoške godine. Program je za djecu osmislila i pripremila

Više ➝

Dječji tjedan 2021

U sklopu Dječjeg tjedna u listopadu, u našem vrtiću odvijale su se zanimljive aktivnosti. Vrtićka mješovita skupina Leptirići PO Oštarije upoznala se sa pravima i obvezama djeteta. Djeca su naučila

Više ➝

Natječaj za radni odnos-Odgojitelji

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 18.10.2021., u skladu sčlankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOLobjavljuje: NATJEČAJ

Više ➝

Jesenske svečanosti u DV Josipdol

I ove pedagoške godine uživali smo u jesenskim svečanostima na razini cijelog Dječjeg vrtića Josipdol. U tjednu od 08.-12.10.2021. sve odgojno obrazovne skupine našeg vrtića obilježile su DANE KRUHA I

Više ➝