Engleska igraonica

Cilj engleske radionice u Dječjem vrtiću Josipdol je:

  • Stvarati situacije u kojima će dijete imati priliku čuti, slušati i govoriti engleski jezik.
  • Razvijati svijest o korisnosti poznavanja engleskog jezika (komunikacija, suradnja, zabava, učenje).
  • Razvijati interes djeteta za ljude drugih rasa, običaja, zemalja i kultura.
  • Razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku.
  • Razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku.
  • Postupno razvijati slušno razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku sukladno interesima i potrebama djeteta.
  • Poticati usvajanje osnovnog jezičnog rječnika, jezične strukture i jezične funkcije.
  • Njegovati kod djeteta ispravan govor, ritam i intonaciju.
  • Pobuđivati interes djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku.
  • Razvijati djetetovu motivaciju za daljnjim učenjem engleskog jezika.

Stihovi skupine:

Marina Košenski Jagnjić
- autorica

Novosti iz Engleske igraonice