Ježići

Odgojno-obrazovna skupina “Ježići”

Djeca u dobi od 1 do 3 godine života

GLAVNI CILJEVI I ZADACI

  • Uspostavljanje socioemocionalne veze (dijete-odgojitelj, dijete-dijete),

  • Stvaranje pozitivnih emocionalnih stanja među djecom-poticanje socijalizacije (osjećaja povjerenja, sigurnosti, ljubavi),

  • Usvajanje rutina u cilju poticanja samostalnosti

  • Razvoj govora (usvajanje prvih riječi), usavršavanje izgovora u igrama i aktivnostima, bogaćenja rječnika

  • Upoznavanje sebe (Tko sam ja?), svoga tijela i mogućnosti svoga tijela,

  • Razvoj koordinacije i ravnoteže pri hodanju i trčanju, poticati prirodne oblike kretanja,

  • Njega, previjanje i higijena djeteta,

  • Usvajanje novih higijenskih navika i osamostaljivanje djece u obavljanju fizioloških potreba-odvikavanje od pelena, odvikavanje od duda varalica, samostalnost pri hranjenju, korištenju pribora za jelo, samostalnost pri oblačenju i svlačenju

Stihovi skupine:

U kućici žutoj ispod plavog neba,
Jedan mali ježić kroz prozorčić vreba.

Pogledaj ti čuda!
Taj ježić nije sam,
uskoro će ići s prijateljima van!

U igri i veselju ježićima prolaze dani, ljubav ih i pažnja od nevolja brani.

A tugu i suzu,
što ponekad im smeta,
za čas ukloni njihova brižna i nasmijana teta!
Ana Lautar
- autorica

Novosti iz skupine Ježići