Leptirići

Odgojno-obrazovna skupina “Leptirići”

Djeca u dobi od 3 do 7 godine života

GLAVNI CILJEVI I ZADACI

 • Uspostavljanje socioemocionalne veze (dijete-odgojitelj, dijete-dijete),

 • Utjecati na stvaranje suradničkih odnosa, međusobnu interakciju i druženja, te poticati da starija djeca budu primjer mlađima,

 • Stvaranje uvjeta za razvoj pozitivnih emocionalnih stanja među djecom-poticanje socijalizacije (osjećaja povjerenja, sigurnosti, ljubavi, empatije),

 • Igrama i aktivnostima utjecati na razvoj govora, bogaćenje rječnika, proširivanje rečenice, razvijati interes za priče

 • Razvoj pojmova o sebi (osvješćivanje-ime, lik, dijelovi tijela) i ostalih potreba (jelo, piće, igra, istraživanje),

 • Podržavati razvoj grube i fine motorike, muskulature, koordinacije i preciznosti pokreta te ravnoteže

 • Uvježbati socijalno prihvatljiva ponašanja u izražavanju emocija i potreba svakog djeteta

 • Razvijati kod djeteta spoznaju o sebi, razvijati samopoštovanje i samopouzdanje djeteta, (tko sam ja, moje tijelo)

 • Razvijati dječju samostalnost, mišljenje i stvaralaštvo

 • Pripreme za školu (matematičke kompetencije, pred čitalačke vještine, razvoj socioemocionalne inteligencije, poticati znatiželju prema spoznaji novih pojmova, riječi, vještina i sposobnosti,…)

Stihovi skupine:

Poput leptirića uokolo kružimo,
prijatelje tražimo da se s njima družimo.

Od igračke do igračke, k'o leptir od cvijeta do cvijeta,
istražujemo i otkrivamo velike i male tajne svijeta.

Prijateljstvo, zaljubljenost, igra, spavanje i hrana,
nama je glavana zadaća dana.

Za urednost, poslušnost i slogu brine se naša teta,
da u vrtiću ne nastane lom i potpuna šteta!
Slađana Kramarić
- autorica

Fotogalerija skupine:

 • uskoro