Mišići

Odgojno-obrazovna skupina “Mišići”

Djeca u dobi od 3 do 4 godina života

GLAVNI CILJEVI I ZADACI

  • Uspostavljanje socioemocionalne veze (dijete-odgojitelj, dijete-dijete),
  • Stvaranje uvjeta za razvoj pozitivnih emocionalnih stanja među djecom-poticanje socijalizacije (osjećaja povjerenja, sigurnosti, ljubavi, empatije),
  • Poticanje i razvoj senzorne motorike,
  • Igrama i aktivnostima utjecati na razvoj govora, bogaćenje rječnika, proširivanje rečenice, razvijati interes za priče
  • Razvoj pojmova o sebi (osvješćivanje-ime, lik, dijelovi tijela) i ostalih potreba (jelo, piće, igra, istraživanje),
  • Razvoj koordinacije i ravnoteže pri hodanju i trčanju, poticati prirodne oblike kretanja, fine motorike
  • Usvajanje higijenskih navika i osamostaljivanje djece u obavljanju fizioloških potreba, odvikavanje od duda varalica, samostalnost pri hranjenju, korištenju pribora za jelo, samostalnost pri oblačenju i svlačenju
  • Poticanje razvoja suradničke i simboličke igre

Stihovi skupine:

Mišići su skupina,
gdje dječica su malena.

Cijeli dan se igraju,
uče i istražuju.

Vole priče slušati,
pjevati i plesti.

Tri godine imaju,
a već puno toga znaju!
Darinka Salopek
- autorica

Novosti iz skupine Mišići

Moja obitelj

U mješovitoj skupini „Mišići“ ove se pedagoške godine provodio projekt „Moja obitelj“. Započeli smo ga u prosincu 2022. i završili u lipnju 2023. godine. Interes

Pročitaj »

Zima svoju radost ima

U siječnju nas je zima iznenadila različitim vremenskim prilikama kojima smo se veselili, promatrali, ali i čudili. Djeca su usvajala nove spoznaje i kroz likovne

Pročitaj »