Predškola

Cilj predškole u Dječjem vrtiću Josipdol je:

  • Razvijati pozitivnu sliku o sebi u okruženju slobode mišljenja, izražavanja, kretanja i zadovoljavanja potreba.
  • Razvijati empatiju, toleranciju, sigurnost i povjerenje.
  • Poticati međusobno dogovaranje i suradnju u zajedničkim i slobodnim aktivnostima i igrama.
  • Razvijati cjelokupnu motoriku i koordinaciju tijela (razvoj orijentacije u prostoru, razvoj motoričkih sposobnosti ruku, šake, prstiju, usavršavanje okulmotorike.
  • Razvijati samostalnost (kultura objedovanja, upotreba toaleta, održavanje higijene prostora, urednosti i briga za vlastitim stvarima.)
  • Razvijati sposobnost za druženjem, dogovaranjem i suradnjom, razvijati sposobnost samokontrole.
  • Poticati matematičku kompetenciju, usvajanje osnovnih pojmova o vremenskim i prostornim odnosima te razvijati radne navike.
  • Razvijati motoričke i grafomotoričke vježbe, vježbe pažnje i vježbe za svladavanje socijalnih vještina.
  • Poticati i razvijati govornu komunikaciju, razvijati predčitalačke i vještine te poticati razvoj glazbenih sposobnosti.

Stihovi skupine:

PREDŠKOLCI

Predškolci, predškolci – to smo mi,
Zaigrani, marljivi, puni radosti.
O školi još nećemo razmišljati,
već ćemo u predškoli bezbrižno uživati.

Vježbat ćemo ručice rješavajući zadatke,
pjevat ćemo, plesati, igrati igre nove i znane.
Prijateljstva ćemo velika sklapati,
a slikovnice i priče dobro čuvati.

Geometrijske likove i brojke ćemo naučiti,
svoja imena ćemo uspješno napisati.
S likovnim priborom ćemo se upoznati,
a naši likovni radovi će pano krasiti

Svojoj odgojiteljici ćemo sve reći,
istinu nikad nećemo skrivati.
Iza sebe ćemo pospremiti,
razmirice i svađe nećemo izazivati.

U predškoli ćemo guštati,
tugu kod kuće ostaviti.
Kako je dobar osjećaj,
predškola je pravi za nas raj!
Ines Radočaj
- autorica

Novosti iz Predškole