Sportska igraonica

Cilj kraćeg sportskog programa u Dječjem vrtiću Josipdol je:

  • Kroz igru, maštu, puno zabave i smijeha, dijete uvesti u svijet sporta pri čemu se razvijaju sve motoričke sposobnosti djeteta (koordinacija, snaga, brzina, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost), stvarajući afinitet za daljnje bavljenje sportom.
  • Bavljenje tjelesnim aktivnostima i sportom utjecati na odgovorno ponašanje prema vlastitom tijelu, zdravlju i načinu prehrane što je vrlo bitno njegovati i poticati od najranije dobi.
  • Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom, kao osnovnom pretpostavkom za razvijanje stvaralačkih sposobnosti.
  • Zadovoljiti djetetovu osnovnu biološku potrebu za kretanjem.
  • Razvoj funkcionalnog razumijevanja kretanja (razvijanje svijesti o vlastitom tijelu i njegovim dijelovima te prostorno- vremenska orijentacija ) čime se potiče samopouzdanje uz mogućnosti izvođenja različitih motoričkih aktivnosti.
  • Socijalni razvoj – poticanje druženja i zajedništva te uspostava humanih međuljudskih odnosa.
  •  

Stihovi skupine:

Mi smo sportaši
hrabri i spretni,
u sportskoj igraonici
jako smo sretni.

Trčimo i skačemo
radost je u letu
dok lopta kroz prepreke
traži metu.

Koraci lagani,
srca puna sreće,
na sportskoj igraonici,
prijateljstvo je najveće!
Bojan Grba
- autor

Novosti iz Sportske igraonice