Poziv za upis djece u kraće programe predškole i opće igraonice

POZIV ZA UPIS DJECE U KRAĆE PROGRAME PREDŠKOLE I OPĆE IGRAONICE DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL za pedagošku godinu 2022.-2023.

Svi roditelji koji još nisu prijavili svoju djecu za upis u kraći program predškole i opće igraonice mogu to učiniti do 28.09.2022.godine. Poziv za upis u kraći program predškole se odnosi na djecu koja nisu upisana u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol, koja su rođena u periodu od 01.04.2016.-31.03.2017. i slijedeće godine su školski obveznici.

Uz prijavu za upis djeteta u kraći program  PREDŠKOLE potrebno je priložiti:

– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća.

Program Predškole će započeti s radom u listopadu. Odvijat će se u popodnevnim satima dva puta tjedno.

Svi roditelji koji imaju djecu starosti od 3-6 godina života i koja nisu upisana u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol mogu svoju djecu do 28.09.2022.  prijaviti za upis u kraći program Opće igraonice.

Uz prijavu za upis djeteta u kraći program  OPĆE IGRAONICE potrebno je priložiti:
– presliku rodnog lista djeteta
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– te za djecu sa teškoćama u razvoju važeći nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja o postojanju teškoća.

Prijave se podnose u Dječji vrtić Josipdol.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 047/ 581- 275