Predstava šarenog svijeta u DV Josipdol i Oštarijama

19.10.2021. u vrtiću je gostovalo putujuće kazalište za djecu, Šareni svijet. Vesela predstava pod nazivom GDJE LI RASTE ZDRAVA HRANA, USRED
POLJA ILI STANA razveselila je mališane matičnog i područnog objekta Dječjeg vrtića Josipdol. Nekima je to bio i prvo sudjelovanje na ovakvim
zanimljivim aktivnostima za djecu. Uz vesele pjesme i šaljive stihove djeca su mogla ponoviti sve što znaju o zdravoj i onoj malo manje zdravoj hrani.

Predstava ovako zanimljivog naslova bila je bila odličan uvod za obilježavanje SVJETSKOG DANA HRANE 20.10.2021. kojim smo okrunili i završili
provođenje jesenskih svečanosti u našem vrtiću.