Projektni oblik rada

Projektni oblik rada je planiranje niza aktivnosti kojima jedno dijete ili više njih nastoji detaljnije proučiti neku temu ili problem produbljujući svoje vlastito iskustvo i životno okruženje. Projektni oblik rada podrazumijeva kompleksno istraživanje, gdje se odabrani sadržaji proučavaju multidisciplinarno. Na taj način djecu se potiče na bolje razumijevanje stvari i fenomena koje ih okružuju, odnosno potiče ih se na aktivno istraživanje i učenje. 

 

Radom na projektu djeca stječu određene spoznaje, produbljuju svoje znanje, razvijaju potencijale, interese, sposobnosti i vještine. Polazište projekta jest djetetov iskazani interes za određenu temu. Temu za projekt može inicirati i odgojitelj slušajući i potičući djecu za iznošenjem vlastitih iskustava u odnosu na određenu temu te poticanjem na istraživanje onoga što djeca o određenoj temi još ne znaju. 

 

Plan aktivnosti projekta može trajati od jednog dana do nekoliko mjeseci. Tijekom provođenja projekta naglašava se aktivna uloga djeteta, pri čemu ono surađuje s drugom djecom i odraslima čime pridonosi svom cjelovitom razvoju. Vrlo bitan element provođenja projekata je njegovo dokumentiranje. Stvorena dokumentacija služi kao ishodište u praćenju razvoja djeteta i upoznavanju djetetovih interesa, a može se koristiti u daljnjem radu s djecom, roditeljima i stručnim suradnicima.

Projekt "Svemir"

Projekt starije mješovite odgojno-obrazovne skupine „Pčelice“

Moje tijelo i briga o zdravlju

Projekt odgojno-obrazovne skupine "Bubamare"

Projekt „Slikovnica i ja“

Srednja mješovita odgojno obrazovna skupina „Bubamare“(4-5 g.)