Projekt “Slikovnica i ja”

Projekt srednje mješovite odgojno-obrazovne skupine „Bubamare“(4-5 g.)

Srednja mješovita odgojno obrazovna skupina „Bubamare“(4-5 g.)

Odgojiteljice: Nataša Juričić i Dijana Župan

TRAJANJE PROJEKTA: 18.10. 2021-24.12.2021.

GLAVNI CILJ: potaknuti interes djece za slikovnicom

GLAVNE ZADAĆE:

 • Upoznati različite vrste i teme slikovnica (zdravlje, životinje, emocije, priroda, bajke,
  basne…)
 • Naučiti kako čuvati slikovnicu (pažljivo okretanje listova, spremanje na policu..)
 • Spoznati važnost čitanja/listanja slikovnica (upoznavanje i prepoznavanje boja, likova, bića, slova, brojeva)-razvoj dječje spoznaje
 • Razvoj pamćenja (aktivno slušanje)
 • Razvoj govora (prepričavanje, verbaliziranje osobnih dojmova, mišljenja) i bogaćenje rječnika novim pojmovima
 • Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad (zajednička suradnja: posudba slikovnica, njihovo čitanje zajedno s djecom kod kuće, a zatim razgovor o pročitanoj
  slikovnici i dojmovi u vrtiću)
 • Učenje poštivanja pravila i dogovora (vraćanje slikovnica u vrtić slijedećeg dana)
 • Poticati razvoj mašte i kreativnosti (osmišljavanje vlastite slikovnice „Sven je lagao“)
 • Poticati razvoj likovnog stvaralaštva (ilustriranje slikovnice prema tekstu)
 • Upoznati pravu, veliku knjižnicu (suradnja s OŠ Josipdol)
 • Stjecanje iskustva o uzročno posljedičnim vezama (kašalj-sa i bez ruke preko usta…)
 • Spoznati zanimanja stomatologa i liječnika
 • Razvoj pozitivnih stavova prema sebi i drugima (zdrav život, prehrana, osjećaji…)
 • Razvoj vizualne percepcije (uočavanje, prepoznavanje, sličnosti-različitosti…)
 • Razvoj slušne percepcije (osluškivanje otkucaja srca stetoskopom, ritam, dinamika…)
 • Razvoj percepcije mirisa i okusa (mirisi i okusi hrane, pića…)
 • Razvoj sposobnosti uočavanja odnosa i veza među ljudima (zanimanja, humanitarna pomoć, djelovanje ljudi jednih na druge, pomoći nekome…)
 • Stjecanje iskustva o uzročno posljedičnim vezama (istraživanja, pokusi, isprobavanje…)
 • Razvoj pamćenja (recitacije, pjesmice)
 • Stjecati spoznaje o brojevima (mehaničko povezivanje, povezivanje s količinom)
 • Razvoj govornih vještina (upotreba jednostavnih i složenih rečenica, smisleno i jasno verbalno izražavanje, pravilan izgovor, slušanje i razumijevanje govora…)
 • Razvoj glazbenog pamćenja, sposobnosti doživljavanja i izražavanja glazbom (usklađenost pokreta i glazbe, pjevanje spontano i prema modelu…)
 • Razvoj vještine svladavanja različitih likovnih tehnika
 • Učenje poštovanja pravila i dogovora (razne didaktičke igre, u radu…)

TIJEK PROJEKTA:

Projekt je započeo spontano za vrijeme obilježavanja Mjeseca knjige. Potrajao je dulje o mjesec dana zahvaljujući dječjem interesu i slikovnici koju su djeca sama osmislila i ilustrirala, ali i zahvaljujući roditeljima bez čije suradnje ovaj projekt ne bi bio toliko uspješan.

VRSTE AKTIVNOSTI:

Na temelju praćenja interesa djece provodile su se razne životno praktične, društveno zabavne, umjetničke, istraživačko spoznajne, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja i aktivnosti s kretanjem kako bi se u potpunosti mogli zadovoljiti djetetovi interesi.

 • Životno praktične i radne aktivnosti:
  – Spoznajemo kako pravilno listati slikovnicu
  – Spoznajemo kako izgleda velika knjižnica OŠ Josipdol
 • Društveno zabavne igre i aktivnosti:
  – Memori brojevi, boje
  – Didaktička igra SLOVO NA SLOVO
  – Igre pamćenja
  – Magnetna ploča-kraće riječi, imena djeteta i sl.
 • Umjetničke aktivnosti:
  – Pjesme, recitacije, priče
 • Istraživačko spoznajne aktivnosti:
  – Posjet školskoj knjižnici
  – Posjet vrtićkoj knjižnici
  – Internet sadržaji za djecu
  – Slikovnice donesene od kuće
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje:
  – Pričanje po slikama, prepričavanje, verbaliziranje svojih doživljaja, dojmova
  – Likovno izražavanje ( ilustriranje slikovnice prema tekstu)
 • Aktivnosti s kretanjem:
  – Ples, pantomima

VALORIZACIJA:

VALORIZACIJA: Kroz projekt „Slikovnica i ja“ djeca su postala svjesna važnosti slikovnice. Razvila su mnoge spoznaje i percepciju svijeta oko sebe ali i izmišljenih svjetova zahvaljujući bajkama i basnama. Počela su pokazivati interes za slovima, brojevima i bojama koji nas uvode u nove spontane i planirane aktivnosti. Većina djece poboljšala je aktivno slušanje i govorno izražavanje. Projekt je stoga bio vrlo uspješan i svrhovit.