Projekt “Životinje”

Projekt jasličke skupine „Ježići“

Odgojiteljice skupine „Ježići“ provele su s djecom projekt „Životinje” kroz pedagošku godinu. Projekt je osmišljen s ciljevima iz tjelesnog, socijalnog, kognitivnog i emocionalnog
područja. U projektu su sudjelovala djeca iz jasličke skupine (2 – 3,5 godine) od rujna 2022. do lipnja 2023.

CILJ PROJEKTA: Ciljevi projekta su proširivanje i stjecanje znanja o životinjama, razvoj svijesti o važnosti životinjskog svijeta te razvoj ljubavi i brige prema životinjama.

ZADACI:

 • Proširivati spoznaje o šumskim i domaćim (farmskim) ţivotinjama, pticama i kukcima.
 • Razvijati svijest o važnosti životinjskog svijeta.
 • Obogatiti i proširivati rječnik djece (oponašanje i glasanje životinja, razlikovanje životinja).
 • Razvijati brigu i empatiju za životinje.
 • Razvijati zajedništvo s vršnjacima i razvijati grupni rad.
 • Razvijati razne vještine kroz likovne (modeliranje slanim tijestom i domaćim plastelinom, izrada ježa kolaž tehnikom, izrada medvjeda od krep papira, izrada maskica ježa, medvjeda i zeca za maškare, izrada ptica od dječjih dlanova, izrada spuštalice „Koka i jaje“, izrada farmskih životinja raznim tehnikama, izrada bubamare od kartona) i istraživačke aktivnosti (istraživanje perja i od čega ptice prave gnijezdo, istraživanje hrane kojom se hrane životinje (ječam, kukuruz, slama, sijeno, zemlja, pijesak).

VRSTE AKTIVNOSTI: Provodile su se razne životno praktične, društveno zabavne, umjetničke, istraživačko spoznajne, aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja i aktivnosti s kretanjem kako bi djeca što više mogla spoznati važnost životinja koje ih okružuju. Životno praktične i radne aktivnosti:

 • Razvijamo svijest o životinjama i spoznajemo kako se možemo brinuti za njih.
 • Potičemo empatiju, suosjećanje i nježnost

Društveno zabavne igre i aktivnosti:

 • Slagalice sa životinjama
 • Spajalica s pticama: lastavicom, rodom, vrapcem,
 • Magnetna ploča sa sličicama raznoraznih ptica
 • Nahrani ptića,
 • igre „u zekinoj kući“, tzv. šator kućici,
 • igra maketom farme,
 • imitativne igre oponašanja glasanja životinja,
 • „Bubamaro, gdje si“ – traženje bubamare po sobi dnevnog boravka.

 

ETAPE PROJEKTA

Potaknute samim nazivom skupine „Ježići“, u mjesecu rujnu u centru interesa i pažnje bio je jež. S djecom smo pjevale pjesmicu „Boc, boc, iglicama”. Čitali smo priču „Šumska priča” i slikopriču „Ježić je prehlađen”. Stvarali smo ježa bojanjem papirnatog tanjura i otiskivanjem tempere. Djeca su modelirala slanim tijestom ježa i izrađivala ježa kolaž tehnikom. U listopadu smo započeli sa šumskim životinjama (jež, zec, sova, vjeverica). U suradnji s roditeljima smo popunjavali prostor jesenskim dekoracijama i plodinama (kesteni, orasi, lišće) te izrađivali gljive od kartona. Bojali smo tuljke temperom za izradu šumskih životinja i na taj način razvijali smo i proširivali spoznaje o šumskim životinjama. U studenom smo stvorili jesenski kutić gdje smo naznačili staništa životinja. U našem malom kazalištu, djeca su mogla pogledati igrokaz „Medo i vjeverica” i mogla su sama glumiti koristeći lutkice na štapovima. Izradili smo maketu šume i umetali jesensko lišće i plodove. Izrađivali smo slagalice sa životinjama i usvajali znanja o različitim vrstama životinja, navikama, čime se hrane i slično. Čitali smo prigodne priče i slikovnice: Medo, Išo medo u dućan, Medo i kruška, te pjevali pjesmice: Tri vjeverice male. Zid u sobi dnevnog boravka krasio je medo kojeg su djeca zajednički popunjavala krep papirom. Na magnetnoj ploči djeca su mogla manipulirati i nizati životinje veće i manje. Šumske životinje su bile aktualne i u prosincu i u siječnju. Povodom maškara izradili smo obruče za glavu s likovima zeca, ježa i medvjeda. Formirali smo staništa za životinje i tražili fotografije po časopisima za određene životinje i na taj način usvajali spoznaje vezane za njih. U ožujku smo započeli s aktivnostima vezanim uz ptice. U skladu s tim, centre smo obogatili novim poticajima (spajalica s pticama: lastavicom, rodom, vrapcem, magnetna ploča sa sličicama raznoraznih ptica, nahrani ptića…), slikopričama „Razbojnik sa žutom pjegom”, „Ptica gradi kućicu”. U suradnji s dobrim ljudima naše lokalne zajednice dobili smo magnetne ploče koje smo  iskoristili za elemente za slaganje kućice za ptice i na taj način usvajali prostorne odnose: u, na, ispod, iznad, ali i za manipuliranje raznim spajalicama. Istraživali smo ptice (izgled, dijelovi tijela, čime se hrane..), izrađivali ptice od dječjih dlanova,  ranilice za ptice koje smo postavili na žicu u vanjskom prostoru. Usvajali smo pjesmicu „Pjevala je ptica kos” te razne priče („Slavuj i car”, „Tri pera”…). Istraživali smo razna perja i od čega ptice prave gnijezdo. Djeca su taktilno i spoznajno usvajala znanja o gnijezdu, jajima, perju i pticama. U travnju smo povodom Uskrsa povezali koku, jaje i piliće. Oslikavali smo različite motive povodom Uskrsa. Izrađivali smo uskršnji ukras (jaje na travici) kojeg su djeca nosila kući. Čitali smo razne priče i slikovnice: Koka na selu, Pače Pipi, Zeko, Kako spavaju pilići i pjevali pjesmicu s pokretima „Šapice mi zeko daj”. Igrali smo se igre „u zekinoj kući“, tzv. šator kućici i farme. Slagali smo elemente (sunce, trava, koka, pilići) na magnetnoj ploči. Ukrasili smo pano zečićima. Upoznavali smo se s glasanjima životinja uz slikovnice. Izrađivali smo spuštalicu (bojali kaširanu koku i spajali spuštalicu). Formirali smo maketu farme, postavljali ogradice, stavljali suho sijeno, slamu i žito. Istraživali smo hranu čime se hrane životinje na farmi. Dolaskom povoljnijeg vremena, šetali smo okolicom i promatrali životinje koje su nam se našle na putu (koke, psi, mačke) i osluškivali zvukove ptičica, pasa, mački, pijetla i koke. U svibnju smo otiskivali dlanove na gotov model krave, bojali smo model zeca, mačke, kokoši, svinje, konja, psa i ovce za potrebu uređivanja zida sobe boravka. Uspoređivali smo domaće životinje po izgledu (po čemu su slični, a po čemu različiti). Istraživali smo prirodne materijale (kukuruz, pšenica, ječam, zemlja, pijesak i sl.). Listali smo slikovnice i priče: Kakav je psić, Zašto djeca vole zeca, Dođite do bare i slično. U mjesecu lipnju započeli smo s istraživanjem kukaca. Prvo smo upoznali bubamaru: kako izgleda, gdje živi, što jede. Igrali smo igru „Bubamaro, gdje si?” Tražili smo plišanu bubamaru po sobi dnevnog boravka. Izrađivali smo bubamare od kartona. Čitali smo priče i slikovnice: Malene životinje, Bubamara Klara, Bubamara. U lipnju ćemo se i dalje baviti kukcima.

Umjetničke aktivnosti:

 • Pjesmice: Boc, boc, iglicama, Tri vjeverice male, Pjevala je ptica kos, Koka i pilić, Nije lako bubamarcu, Šapice mi zeko daj.
 • Priče, slikopriče i slikovnice: Šumska priča, Ježić je prehlađen, Medo, Razbojnik sa žutom pjegom, Ptica gradi kućicu, Koka na selu, Pače Pipi, Zeko, Kako spavaju pilići, Kakav je psić, Zašto djeca vole zeca, Dođite do bare, Malene životinje, Bubamara Klara, Bubamara.

Istraživačko spoznajne aktivnosti:

 • Razni časopisi za istraživanje vrsta životinja (uočavanje i izrezivanje).
  Istraživanje perja, hrane za životinje (ječam, pšenica, kukuruz, zemlja, sijeno, slama, pijesak).
 • Raznovrsno istraživanje i stvaranje:
  Likovno izražavanje različitim tehnikama (modeliranje slanim tijestom i domaćim plastelinom, izrada ježa kolaž tehnikom, izrada medvjeda od krep papira, izrada maskica ježa, medvjeda i zeca za maškare, izrada ptica od dječjih dlanova, izrada spuštalice „Koka i jaje“, izrada farmskih životinja raznim tehnikama, izrada bubamare od kartona i bojanje temperom). Izrada plakata sa životinjama, njihovim staništima i hranom koju jedu.
 • Aktivnosti s kretanjem: Boravak na svježemu zraku na vrtićkoj terasi.
  Veseli fašnik pod maskama s likovima životinja.
  Šetnja okolicom i promatranje životinja i osluškivanje zvukova (cvrkut ptica, mijaukanje mačke, lavež psa, kukurikanje pijetla i kokodakanje kokoši).

EVALUACIJA

Mjerni alat za praćenje tijeka provođenja projekta su bile dječje izjave, reakcije na glazbu i ples te likovni radovi. Djeca su produbila već postojeće znanje i usvojila novo kroz igru, ples i pjevanje i istraživanje. S obzirom da su „Ježići” jaslička skupina, djeca znaju prepoznati životinje i oponašati glasanje životinja, a ona starija djeca (3 godine) znaju prepoznati i povezati osnovnu hranu koju jedu životinje. Projekt „Životinje“ uspješno je proveden u skupini „Ježići“ i bio je aktualan na svakodnevnoj bazi. Djeci su životinje bliske kroz okruženje u kojem žive, slikovnice i igračke. Ovim projektom djeca su razvila svoje spoznaje o svim vrstama životinja i stekla su ljubav i empatiju prema njima. Tijekom provođenja projekta, ostvarena je kvalitetna suradnja s roditeljima u vidu donošenja neoblikovanih materijala (kartona, plastičnih boca, kartonskih kutija, plodina) za ostvarivanje likovnih aktivnosti i poticaja za istraživačke aktivnosti (izradu domaćih životinja raznim likovnim tehnikama, izradu slagalica, manipulativnih igara).

Pripremile:
Slađana Bogović
Marina Kučinić
Ines Radočaj