Prijava izostanka

Ovdje možete prijaviti izostanak djeteta iz vrtića (online)

ili preuzeti obavijest o izostanku.

Obrazac možete preuzeti i poslati na kontakt@dv-josipdol.hr ili osobno dostaviti u vrtić.

Online prijava izostanka

Podaci o roditelju

Podaci o djetetu

Molimo da nam usluge boravka u vrtiću za navedeni mjesec obračunate prema cijeni sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Josipdol KLASA: 021-05/18-01/06, URBROJ: 2133/13-04-03, koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici 27. travnja 2018.