Prijava izostanka

Ovdje možete prijaviti izostanak djeteta iz vrtića (online)

ili preuzeti obavijest o izostanku.

Obrazac možete preuzeti i poslati na kontakt@dv-josipdol.hr ili osobno dostaviti u vrtić.

Online prijava izostanka

Podaci o roditelju

Podaci o djetetu

Molimo da nam usluge boravka u vrtiću za navedeni mjesec obračunate prema cijeni sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Josipdol KLASA:601-01/22-01/5, URBROJ: 2133/13-4-22-4, koju je Općinsko vijeće donijelo na sjednici 30.studenog 2022.