Posjete

Teme

KUĆNI RED

Kućni red je skup pravila kojih se moraju pridržavati zaposlenici, roditelji djece i sve druge osobe koje surađuju ili se nalaze u prostoru vrtića. Kućni red je usklađen sa Pravlnikom o kućnom redu i Sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom Dječjeg vrtića Josipdol te ostalim aktima Vrtića i Osnivača. Sukladno Pravilniku o kućnom redu uzastopno kršenje i nepridržavanje odredbi KUĆNOG REDA se pismeno evidentiraju. Nakon tri upozorenja koja su pismeno evidentirana, ustanova ima pravo na otkazivanje usluga.

KOMUNIKACIJA

 • Svi odrasli koji borave u Vrtiću, osobito odgojni djelatnici moraju poštivati i promicati norme kulturnog ponašanja, humane vrijednosti, toleranciju i nenasilje.

 • Roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima, te uvažavati njihovu stručnost.

 • Roditelji ili skrbnici i drugi odrasli dužni su se kulturno ponašati i pristojno ophoditi s ostalim roditeljima i djecom koju zateknu u Vrtiću.

ORGANIZACIJA RADA U VRTIĆU

 • Dijete u vrtiću može boraviti najviše 10 sati (prema Ugovoru potpisanom prilikom upisa u predškolsku ustanovu).

 • Zbog sigurnosti djece, ulazna vrata Vrtića su zaključana od 8:15-12:00, od 13:00-14:30 i od 16:00-19:30, a roditeljima je omogućen ulaz zvonom.

 • Djetetov dolazak u vrtić treba biti do 8:15, odnosno do 16:00sati u poslijepodnevnom periodu, radi poštivanja Sigurnosno zaštitnog i preventivnog programa Dječjeg vrtića Josipdol, radi kvalitetnog planiranja odgojno-obrazovnog programa kojeg odgajatelji provode s djecom i zbog planiranja i pripreme obroka za djecu.

 • Kasniji dolazak djeteta roditelj/skrbnik je dužan najaviti odgojitelju prethodni dan.

 • Radno vrijeme sa strankama od 8:00-14:00

PONAŠANJE I OBVEZE RODITELJA I DRUGIH ODRASLIH U VRTIĆU

 • U unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića nije dozvoljeno pušenje kao ni prodaja i/ili promidžba roba i usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.
 • Zabranjeno je unošenje ili korištenje svih sredstava ovisnosti, kao i unošenje oružja.
 • Zabranjeno je uvođenje životinja u prostorije vrtića ili unutar ograde vrtića.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su na vrijeme izvršavati svoje obveze preuzete potpisivanjem ugovora s Vrtićem, poštivati radno vrijeme Vrtića, donositi potrebne stvari, pravovremeno plaćati usluge vrtića, dolaziti na roditeljske i individualne roditeljske sastanke i informirati se o djetetovom napretku.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su poštivati i pridržavati se svih propisanih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u Vrtiću.
 • Roditelji ili skrbnici dužni su se pridržavati Pravilnika o obiteljskom zakonu:

  • Dijete u vrtić može dovesti i iz vrtića odvesti punoljetna osoba, u pravilu roditelj (prema navedenoj izjavi u kojoj se nalazi popis osoba koje će dolaziti po dijete).

  • Ukoliko dijete dovodi ili odvodi osoba koja nije roditelj ili ovlašteni skrbnik djeteta, a ne nalazi se na izjavi, potrebno je naglasiti to odgojitelju ili ravnatelju.

  • Osoba koja dovodi dijete obvezna je predati dijete njegovom ili dežurnom odgojitelju. Nije dopušteno dovesti dijete do ulaza ili dvorišta i pustiti ga da samo uđe.

  • Ukoliko je roditelj u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem drugih opojnih sredstava nije mu dopušteno odvesti dijete.

  • Ukoliko dijete želi odvesti osoba koja po pravomoćnom rješenju Centra za socijalnu skrb ima zabranu ili zapreku kontakta sa djetetom, odvođenje joj neće biti dopušteno.

 • Roditelji ili skrbnici dužni su zatvarati vrata iza sebe, i dodatno se ne zadržavati u unutarnjem ili vanjskom prostoru ustanove nakon preuzimanja djeteta.
 • Prilikom dovođenja i odvođenja roditelji ili skrbnici djecu moraju imati pod nadzorom držeći ih za ruku.
 • Vozila ispred vrtića potrebno je parkirati tako da ne ometaju ostale koji dolaze ili odlaze s parkirališta.
 • Nije dozvoljeno parkirati neposredno ispred ulaznih vrata Vrtića.
 • U prostor odgojnih skupina dozvoljeno je ulaziti u dogovoru s odgojiteljem pridržavajući se određenih pravila.
 • Svaku novu promjenu telefonskog broja, adrese, zaposlenja roditelji ili skrbnici dužni su javiti odgojiteljima skupine.
 • Roditelji ili skrbnici mogu s odgojiteljima dogovoriti pravila za donošenje igračaka od kuće s time da se dogovorena pravila i poštuju.
 • Vrijedne stvari nije poželjno donositi u vrtić. Za izgubljene igračke i predmete od kuće Vrtić ne odgovara.
 • Nije dozvoljeno ostavljati u garderobi stvari koje nisu povezane s odijevanjem ili mogu biti štetne / opasne za djecu ukoliko su im dostupne (sitni predmeti, ukosnice, igračke sa sitnim dijelovima ili koje potiču agresivnost, mobiteli, lijekovi, kreme, hrana i sl.)
 • Dužnost roditelja ili skrbnika je da dijete opskrbi adekvatnom rezervnom odjećom i obućom te da djetetovu garderobu održava urednom.

 • U Vrtić nije dozvoljeno donošenje crtanih filmova niti ostalih igračaka koje potiču agresivnost.

ZDRAVLJE DJETETA

 • Dijete koje je bolesno ne može boraviti u vrtićkoj skupini, jer se povećava mogućnost obolijevanja ostale djece, a bolesnom djetetu treba pružiti posebnu njegu, koju mu vrtić tada ne može pružiti.
 • Roditelj ili skrbnik dužan je obavijestiti odgojitelja o izostanku djeteta zbog bolesti (naročito ako se radi o zaraznoj bolesti djeteta ili parazitima).
 • Nakon bolesti obavezno je donijeti liječničku potvrdu.
 • Roditelj ili skrbnik je obavezan informirati odgojitelje o djetetovim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u akutnim stanjima djeteta.
 • U slučaju ozljeda i naglog pobolijevanja u Vrtiću se pruža prva pomoć, odmah obavještava roditelj ili skrbnika i ako postoji indikacija za dodatnu stručnu medicinsku pomoć dijete se upućuje liječniku.
 • Ukoliko dijete ima akutne zarazne bolesti (vodene kozice, ospice, šarlah, gnojnu anginu..) ne može boraviti u vrtiću, kao ni dijete koje povraća, ima proljev, povišenu tjelesnu temperaturu, svrab ili uši u kosi ili parazite u stolici. Ako su navedena stanja uočena tijekom boravka u vrtiću, odgojitelj će odmah obavijestiti roditelja ili skrbnika, a pri povratku djeteta u Vrtić roditelj ili skrbnik dužan je donijeti liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta.
 • Dijete pod antibiotskom terapijom također ne može boraviti u vrtiću.
 • Ukoliko je utvrđeno da je dijete alergično na neku namirnicu ili lijek, roditelj ili skrbnik o tome treba pravodobno obavijestiti odgojitelje.
 • Lijekovi se u vrtiću ne daju, osim iznimno kada to zdravstveno stanje djeteta zahtjeva (povišena tjelesna temperatura s mogućom pojavom febrilnih konvulzija, alergijska reakcija) do dolaska roditelja, uz potpisanu suglasnost roditelja.
 • Ukoliko dijete boluje od neke kronične bolesti, može boraviti u vrtiću tada kada je u stabilnom stanju, a uz dopuštenje liječnika. Ako zbog takve bolesti dijete treba uzimati lijekove, daje ih roditelj ili skrbnik, a iznimno odgojitelj, uz pismenu uputu nadležnog liječnika i pismeno odobrenje roditelja ili skrbnika.

PREHRANA

 • Prehrana djece u vrtiću usklađena je sa važećim normativima, kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo, a njena priprema se provodi prema HACCAP sustavu.
 • Za usklađivanje prehrane djeteta u slučaju alergije na neku namirnicu potrebna je pisana izjava roditelja ili skrbnika i potvrda liječnika.
 • Obroci se poslužuju i konzumiraju u sobi dnevnog boravka.
 • Nije dopušteno iznositi hranu iz vrtića.
 • U vrtić nije dopušteno unošenje hrane uz koju nije navedena deklaracija, niti hrane pripremljene u domaćinstvu (proslave rođendana).
 • Proslave dječjih rođendana roditelji ili skrbnici su dužni unaprijed dogovoriti s odgajateljima.
 • U Vrtić nije dozvoljeno donošenje slatkiša, grickalica, gaziranih sokova i sl.

Kućni red vrtića podliježe dopunama i izmjenama prema potrebama djece i korisnika, mjerama sigurnosti, novim zakonskim odredbama i sl.

DOBRODOŠLI U NAŠ VRTIĆ !